Вінцентівська волость


Волосне правління знаходилось у селі Вінцентівка. Волость входила у райони: Світового Посередника -2 дільниці, Світового судді-4 дільниці, Судового Слідчого З дільниці. Сільського Лікаря-2 дільниці., Станового Пристава 3 стану. З відбуття військової повинності волость віднесено до 2-гої призовної ділянці, що у містечку Біла-Церква. Білоцерківській волості; З відбуття військово-кінської повинності—до 10 дільниці у селі Вінцетівка. До складу волості входять: 6 сіл та 3 селища. Проживаючими на території  волості рахувалось 17427 мешканців, з них чоловіків 8738 та жінок 8681. До загальної кількості жителів входило: 16777 православних, 106 розкольників, 79 католиків, 3 лютерани та 462 євреї. У районі волості були школи:

однокласна народна – 1

церковно-парафіяльних - 5 та шкіл грамоти - 2

У волості рахувалось всієї землі-21023 десятини. З них:

-8630 десятин належало - поміщикам,

258 десятин - церквам

12135 десятин - селянам: у тому числі:

надільної 11229 десятин, і сприятливої – 906 десятин.

У загальній кількості землі знаходилось:

Зручної садибної – 1140 десятин

Орної – 18451 десятина

Сінокосної – 828 десятин

Під лісами – 176 десятин

Незручної – 428 десятин, з них під річками, ставками, озерами та болотами – 158 та під дорогами – 270 десятин.

Якість землі – чорнозем.11229 десятин селянської землі обкладені зборами:

казенними-в 21751 руб. 92 коп., і мирськими - 10703 руб. 18 коп. 

Утримання волосних посадових осіб обходилось в 1010 руб. Та сільських-1559 руб. Платню Волосной Старшина отримував у розмірі -250 руб. на рік, а писар-у розмірі 420 руб.


 ____________________________________________

Джерела

  1. Список населенных мест Киевской губернии Издание Киевского губернского статистического комитета 1900 г.;

Дописати коментар

0 Коментарі