Велико-Половецька волость


Станом на 1900 рік волосне Правління знаходилось у селі Велико-Половецьке. Волость входила в райони: Мирового Посередника -1 дільниці, Мирового Судді-2 і 3 дільниць, Судового Слідчого-3 і 4 дільниць, Сільського Лікаря- 1 дільниці, Станового Пристава-1 стану.

По відбуттю військової повинності волость відносилась до 3-ї призовної дільниці, що знаходилась в містечку Фастові, Фастівської волості. По  відправленню військово-кінської повинності до 6 дільниці, що знаходилась у селі Велико-Половецьке.

До складу волості входили: 4 села, 3 селища, 7 ферм та 6 залізничних будок. У волості нараховувалось — І3937 мешканців обох статей, з них чоловіків — 6920 та жінок—7017. До загальної кількості жителів входило: 13 383 православних, 246—католиків і 310 євреїв. 

В районі волості є 6 церковно-парафіяльних шкіл та 1 школа грамоти. У волості нараховується всієї землі -19405 десятин з яких:

8998 десятин належить поміщикам;

233 десятини – церквам;

10174 десятин селянської та чиншової у тому числі: надільної селянської 10025 десятин, та 149 десятин чиншової.

У загальній кількості землі знаходилось:

зручно-пахатної - 13459 десятин;

сіножатної - 785 десятин;

під лісами 3076 десятин;

незручної-798 десятин, з них під річками, ставками, озерами і болотами-226 і під дорогами-182 десятини. 

Якість землі-чорнозем. 9770 десятин селянської та чиншової землі обкладено зборами:

казенними в 17 763 руб. 44 коп., і мирськими у 5027 руб. 17 коп. Зміст Волосних посадових осіб коштує 915 крб. та сільських В-ВТ. 996 руб. Матеріальне забезпечення Волосний Старшина отримує у розмірі-180 рублів на рік, а писар-у розмірі-480 рублів.

 ____________________________________________

Джерела

  1. Список населенных мест Киевской губернии Издание Киевского губернского статистического комитета 1900 г.;
    Краєвид


Дописати коментар

0 Коментарі