Василівська волость


Інформація надається станом на 1900 рік. Волосне Правління знаходилось у містечку Василів. Волость входила до районів: Мирового Посередника-1 дільниці, Мирового Судді 1 дільниці., Судового Слідчого - 5 дільниці, Сільського Лікаря 2 дільниці, Станового Пристава-3 стана: ппо відбуттю військової повинності волость відносилась до 1 призовної дільниці, що знаходилась в м 'Василькові; по відбуттю військово-кінської повинності - до 3 дільниці, що знаходиться в містечку Василів. До складу волості входило: 1 містечко, 6 сіл, 5 селищ і 2 хутори. У волості нараховувалось 14 287 жителів, з них чоловіків-7152 і жінок-7135. До загальної кількості жителів входило: 11000 православних, 105 католиків, 182 євреї. 

У районі волості з освітніх закладів знаходились: 1 однокласне народне училище, церковно-парафіяльних-7 і шкіл грамоти 4. 

У волості нараховувалось загальної кількості землі -17205 десятин. У тому числі 6449 десятин, що належали поміщикам, 590 десятин. -церквам і 10157 десятин селянам; в тому числі: надільної 8429 десятин та придбаної-1728 десятин. У загальній кількості землі знаходилось: зручної — орної 14598 десятин, сіножатей 317 десятин; під лісами 304 десятини; незручною 457 десятин, з них під річками, ставками, озерами та 0і ютами-269 і під дорогами-145 десятин. Якість землі-чорнозем. 8256 чос. селянської землі обкладені зборами: казенними-18442 крб. 67 к. і мирськими-в 7424 крб. 95 коп. Утримання волосних посадових осіб обходиться в 864 крб. і сільських- в 1533 крб. Матеріальне забезпечення Волосний старшина отримує у розмірі - 180 крб, а писар - у розмірі 420 крб.

 ____________________________________________

Джерела

Список населенных мест Киевской губернии Издание Киевского губернского статистического комитета 1900 г.;

Дописати коментар

0 Коментарі