Станіславка


Відповідно до статистичних даних за 1900 рік до складу Велико-Половецької волості Васильківського повіту входила власницька ферма "Станіславка". Ферма знаходилась на відстані 7 верст від містечка Біла Церква та за 43 версти від повітового міста Василькова. В поселенні було 6 дворів, в яких мешкало– 63 особи, з них чоловіків – 30 та жінок – 33. Головним заняттям жителів було хліборобство. 

Поштова телеграфна та поштова земська станції знаходяться у містечку Біла Церква. У Фермі «Станіславка» нараховувалось 688 десятин землі ,яка належала графині Марії Євстафіївні Браницькій

Господарство у маєтку вів орендар Ігнатій. Липчинський за дванадцятипольною системою.

Пожежний обоз, складався з 4 бочок.

 ____________________________________________

Джерела

  1. Список населенных мест Киевской губернии Издание Киевского губернского статистического комитета 1900 г.;Дописати коментар

0 Коментарі