Глибочка


Назва селища Глибочка походить, , від глибокого яру, у якому й слід шукати свідчення про давніші сторінки історії села. Перші відомості про селище Глибочку датуються XVIII сторіччям коли воно належало до Білоцерківського староства. В 1740 р. селищее складалося з 10 хат.

1774 р. король Станіслав ІІ Август подарував Глибічку разом з цілим староством великому коронному гетьману Францишку-Ксаверію Браницькому. З того часу сільце входило до складу Білоцерківського графства та належало графам Браницьким (до 1918 р.)

З давніх часів село входило до парафії св. великомученика Димитрія села Пилипча.

Станом на 1900 рік в селі було:

  • Дворів - 130;
  • жителів обох - 603 особи, з яких чоловіків—308, жінок - 295. 

Головне заняття жителів - хліборобство. Відстань від повітового міста до селища 51 верста, від найближчих: 

  • залізничної станції-8 верст, 
  • телеграфної-7 верст, 
  • поштової казенної та поштової земської - 7 верст. 

Залізнична станція зветься «Біла Церква». Телеграфна станція знаходиться в Білій Церкві, поштова (казенна) також в Білій Церкві, там само і поштова (земська).

У селі нараховувалось землі-646 десятин, з яких належало: поміщикам-6,5 десятин і селянам 639,5 десятин.
Марія Євстафіївна Браницька

Селище було у власності графині Марії Євстафіївні Браницькій. Господарство велось за трипільною системою. У селі були: 1 школа грамоти, 1 Вальцовий млин графині Браницької, що знаходився в оренді, у Йосипа Кузнярського. На млині працювало 13 осіб з яких 7 жінок і 6 чоловіків.

Місцевий та запасний продовольчий капітал станом до 1 січня 1900 складав 1360 руб. 54 коп*

За радяеських часів село Глибочка до входило складу Пилипчанської сільської ради.

Старожили села та інші очевидці трагедії Голодомору 1932-1933 р.р. під час запису в 2007 р. їхніх свідчень завідуючою клубом Франчук А.В. називали цифру близько шести десятків померлих від голоду.
Пам'ятний хрест

Вцілілі фрагменти книги запису актів смертей по Глибоцькій сільраді засвідчують, що лише протягом січня-листопада 1932 року померло в селі 30 жителів. Отже, реальна цифра втрат за два голодоморні роки могла сягнути до двох сотень скошених голодом життів. Жертви поховані на сільському цвинтарі, де в 1996 році встановлено пам’ятний хрест.
Мартиролог

Мартиролог жителів с. Глибочка – жертв Голодомору 1932-1933 років укладено за архівними даними (ДАКО, фр-5634. оп. 1, спр. 1436, арк.1-30), а також за свідченнями очевидців Косяк П.О.,1922 р.н., та Усенко Н.І., 1924 р.н., записаними у 2007 р. завідуючою сільським клубом Франчук А.В. Крапками позначено невстановлені імена

Краєвид села Глибочка

 ____________________________________________

Джерела

  1. Список населенных мест Киевской губернии Издание Киевского губернского статистического комитета 1900 г.;
  2. Історія міст і сіл УРСР. Київська область. — К.: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1971. — 792 с. 
  3. Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933 років в Україні (Київська область) 2008 рік;


Дописати коментар

0 Коментарі