Біло-Церківська волость


Волосне Правління знаходиться у містечку Біла Церква. Волость входить: у райони Мирового посередника -2 дільниці, Світового Судді - 2 та 4 дільниць, Судового слідчого 2 та 3 дільниць. Сільського Лікаря-2 дільниці, Станового Пристава - 1 стану; по відбуттю військової повинності волость віднесена до 2-го призовної дільниці в містечку Біла Церква, тієї ж волості; з відбуття військово-кінської повинності до 7 дільниці, в містечку, Біла Церква. До складу волості входить: 1 містечко з 3 передмістями та 1 село:
 У волості нараховується 48374 жителів обох статей, з них чоловіків .—24113 особи та жінок—24261особа. До загальної кількості жителів входило: 
  • 12834 православних; 
  • 643 католика;
  •  53 -лютеранина;
  •  34839—евреїв ;
  •  5—магометян. 
На території волості є одна чоловіча та одна жіноча гімназії, одне єврейське казенне двокласне міністерське народне училище, двокласних народних училищ – 1, однокласних народних – 1, церковно-парафіяльних – 3, шкіл-грамоти – 1.
У волості нараховується всієї землі—12157 десятин з них:
3777,5 десятин належить поміщикам, 
194,5 десятин- церквам і—
8185 надільної землі належить селянам. 
У загальній кількості землі знаходиться: 
  • зручної — орної—9141 десятина,
  • сіножатної землі -237 десятин.
  • під лісами-534 десятини;
  • під чагарниками-225 десятин;
  • незручної землі -  873 десятини, з них під річками, ставками, озерами та болотами-894 і під дорогами-58 десятин.
Якість землі супісок. 8185 десятин селянської землі облкладено зборами: казенними-в 10758 руб. 2 коп, і мирськими у 8979 руб. 97 копійок. Утримання волосних посадових осіб обходиться в 900 руб. і сільських-в 1153 рублів, Забеспечення волосний старшина отримує у розмірі 300 рублів, на рік, а писар-у розмірі 420 руб.

 ____________________________________________

Джерела


Список населенных мест Киевской губернии Издание Киевского губернского статистического комитета 1900 г.;

Дописати коментар

0 Коментарі