Історія освіти села Веприк


Першою Веприківською школою, про яку збереглись відомості, була церковнопарафіяльна, яка з'явилася в селі у 1860 році і за кількістю школярів вважалася однією з найбільших на Фастівщині. Засновником школи був настоятель Параскевського храму села Веприк - о. Лев Йосипович Погорецький, він належав до відомих духовних династій Київщини і був сином священика. За його наставництва у школі навчалося до сотні першокласників. З 1891 року у веприківської школи з'явився новий наставник - священник о. Тарас Феодотович Грушевський, котрий належав до тієї ж розгалуженої духовної династії, що й відомий український історик М.С.Грушевський. До Веприка він прибув уже досвідченим пастирем. За його наставництва церковнопарафіяльна школа перебувала в окремому приміщенні, спорудженому мирянами для навчання своїх дітей, станом на 1897 рік навчалося 75 першокласників та 25 першокласниць.  У 1898 році до веприківської парафії та школи призначили о. Якова Петровича Завитовського, за його наставництва, з метою якіснішого забезпечення навчально-виховного процесу, стали все регулярніше використовувати послуги світських учителів, котрі мали відповідну освіту. Серед них, зокрема, відомою є Ольга Терлецька. Станом на 1902 рік в школі с. Веприк під керівництвом о. Якова навчалося 84 хлопчики та 34 дівчинки.
Церковно-парафіяльна школа села Веприк1897 рік

     Оскільки веприківська школа вважалася однією з кращих в регіоні, то освітянське начальство на початку ХХ ст. вирішило перетворити її на державний навчальний заклад. У 1904 р. директор народних училищ Київської губернії порушив питання про необхідність відкриття у даному селі державної школи. Один із місцевих чиновників від імені місцевих селян склав громадську угоду, в якій говорилося, що в селі функціонує церковнопарафіяльна школа, котра дає лише початкові знання, а їх "с течением времени становится недостаточно". В даній угоді, складеній з наказу волосного старшини Антона Никоненка, вказувалося, що миряни беруть на себе зобов'язання по побудові для школи нового приміщення та утримання школи в майбутньому. Але церковні ієрархи зуміли відстояти існування у Веприку церковнопарафіяльної школи. Останнім дореволюційним настоятелем Параскевської парафії та наставником місцевої школи був о. Мойсей Олексійович Пашковський, який прибув у село в 1907 р. Напередодні Першої світової війни в селі було відкрито земську школу, котра проіснувала лічені роки, проте встигла призвести до скорочення чисельності дітей у церковнопарафіяльному навчальному закладі. Зокрема, станом на 1914 р. в приходській школі с. Веприк навчалося лише 45 хлопчиків та 25 дівчаток. Церковнопарафіяльну школу закрито в 1918 р.

Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. на Фастівщині поряд із церковнопарафіяльними та міністерськими школами функціонували земські училища. Перша згадка про них датована серпнем 1908 року (про призначення викладачами столярно-токарського ремесла Павловського і Терлецького саме у Веприківське двокласне земське училище з ремісничим відділенням). В селі Веприк  у 1908 році було відкрито земське училище, в якому навчалися до 60 дітей з усієї волості, тут навчали грамоти за 5 класів та різного ремесла: слюсарного, токарного, столярного. Дореволюційна школа мала 2 агрономи, які працювали у графині Браницької, 2 вчителі і 3 писарі. Приміщення земської ремісничої школи існує до цього часу. 

Веприківське двокласне земське училище

1918 року в селі Веприк засновано товариство "Просвіта". Очолив його дяків син, учитель земського училища Артасевич М.К. При товаристві створили драматичний гурток і хор. Щонеділі показували аматорські вистави "Наталка Полтавка", "Сватання на Гончарівці", "За двома зайцями". 

Особливого піднесення набрало культурне й духовне життя села з приїздом відомого українського композитора К.Г.Стеценка (1920-1922). Він працював священиком у сільській церкві, очолював народний хор.

У 1919-1920 роках земське ремісниче училище реорганізоване у вищу початкову школу, яка проіснувала до 1923 року. У 1924 році школу було перейменовано у семерічну, у 1951 - у восьмирічну, у 1955 - одинадцятирічна школа. З 1962 по 1967 роки школа знову була восьмирічною, а з 1968 - середньою.

У 1980 році було збудоване нове приміщення для середньої школи по вул. Стеценка, 3.

Перерізання червоної стрічки під час відкриття у 1980 році нової школи села Веприк

29.09.2016 року Веприцька ЗОШ І-ІІІ ступенів стала опорним загальноосвітнім навчальним закладом.

А 01.01.2021 ОЗНЗ Веприцьку ЗОШ І-ІІІ ступенів перейменовано у Веприцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів Фастівської міської ради Київської області

     Директорами Веприцької школи в різні роки працювали:

  • Станкевич Василь Федорович (1937-1941);
  • Бідненко Іван Флорович (1950-1960);
  • Скрипченко Василь Петрович (1960-1972);
  • Литвиненко Ілля Тимофійович (1973-1974);
  • Фастівець Олексій Маркович (1975-1986);
  • Ковальчук Галина Григорівна (1986-2001);
  • Янковський Олег Миколайович (2001-2014).

Свято першого дзвоника

ДЖЕРЕЛО

     

Дописати коментар

0 Коментарі